دوربین مداربسته Weather Proof چیست؟

دوربین مداربسته Weather Proof چیست؟

اصطلاح Weatherproof اصطلاحی است که ممکن است هنگام خرید دوربین مداربسته کاتالوگ های دوربین مداربسته به آن برخورده باشید. این اصطلاح برای جلوگیری از کج فهمی واژه ضد آب به کار می رود. معادل انگلیسی واژه ضدآب Waterproof است اما این اصطلاح در مورد تجهیزاتی استفاده می شود که امکان قوطه ور کردن انها در آب وجود دارد.
از انجایی که دوربین های مداربسته Weatherproof دارای استاندارد بدنه IP66 می باشند پس در صورت قوطه ور کردن آنها در آب امکان آسیب دیدن دوربین وجود خواهد داشت از این رو از این اصطلاح برای نشان دادن مقاومت دوربین در مقابل آب استفاده می شود.
استاندارد IP استانداردی است که مشخص می کند بدنه یک وسیله الکتریکی تا چه حدی در مقابل نفوذ اب و ذرات ریز مقاوم است و استاندار IP در دوربین های مداربسته ویژگی بسیار مهمی به شمار میرود.
دوربین های مدار بسته Weatherproof را میتوانید به راحتی با فشار اب بشویید. البته این در صورتی است که ورودی کابل دوربین را به وسیله یک عایق از قبل پوشانده باشید.