illumination چیست؟

illumination چیست؟

واژه illumination به معنای روشنایی است.
در واژه های دوربین مدار بسته min . illumination به معنای کمترین نور است.
در واقع به این منظور استفاده می شود که یعنی کمترین نوری که دوربین در آن تصویر مناسب میگیرد چقدر است .
واحد سنجش آن هم Lux می باشد ، که مقدار آن از 0 تا 10 مشخص می شود .
هر چقدر عدد Lux کمتر باشد به این معناست که نور کمتری برای ارائه تصویر از طریق دوربین لازم می باشد.