دستگاه ان وی آر چیست؟

دستگاه ان وی آر چیست؟

یکی از مهم ترین اجزای سیستم های مداربسته دستگاه ان وی آر می باشد. تعریف ساده دستگاه NVR این است که این دستگاه را می توان معادل سرور در سیستم مداربسته شبکه قلمداد کرد. عبارت NVR مخفف Network Video Recorder می باشد. دستگاه ان وی آر تمامی وظایف DVR را در سیستم مداربسته شبکه بر

countinue reading
, , , ,