تکنولوژی EXIR چیست؟

تکنولوژی EXIR چیست؟

تکنولوژی EXIR نوعی از LED های پر قدرت دید در شب هستند که به علت تمرکز بیشتر و انتشار متمرکز برد دید درشب دوربین مداربسته من جمله دوربین مداربسته بیسیم را تا حد زیادی افزایش میدهد استفاده از دوربین هایی با این نوع دید درشب برای ایجاد دید درشب با برد بالا بسیار مناسب خواهد

countinue reading
, , ,