چگونه دوربین مداربسته با سلامت و ایمنی در فروشگاه نگهداری میشود؟

مقدمه

دوربین مداربسته در فروشگاه‌های خرده‌فروشی، کمک‌های آشکاری را در رابطه با دزدیدن اجناس از مغازه‌ها ارائه می‌دهد. اما چیزهای دیگری هم وجود دارند که نشان می‌دهند

دوربین مدار بسته می‌تواند به خرده فروشان کمک کند. یکی از اینها سلامتی و امنیت است. اساس هرساختمان دولتی باید قادر به حفاظت از افرادی باشد که در داخل آن فعالیت

می‌کنند. دوربین مداربسته بیسیم، با توانایی آن‌ها برای نظارت بر تعریف بالا، ردیابی حرکت – حتی قادر به تشخیصخودکار – می‌تواند به هر صاحب کسب‌وکار کمک کند تا به طور موثر امنیت را مدیریت کند تا محیطی امن برای کارکنان و مشتریان ایجاد کند.

جنبه‌های سلامت و ایمنی از دوربین‌ مداربسته در خرده‌فروشی

در اینجا برخی خطرات سلامتی و ایمنی رایج در فروشگاه‌های خرده‌فروشی وجود دارند که دوربین مدار بسته می‌تواند به آن‌ها کمک کند:

سفرها

موجب آسیب به کارکنان و مشتریان در یک فروشگاه خرده‌فروشی می‌شوند اکثر تصادفات زمانی رخ می‌دهند که کف صاف و تمیز شده مرطوب باقی بماند و یا هر گونهنشت به سرعت و به طور موثر تمیز نشود. دلیل دیگری هم می‌تواند این باشد که کف مغازه را از هر گونه خطرات آزاد نگه دارد. دوربین مداربسته می‌تواند برای ثبت چگونگی روند کار تمیزکنندگان فروشگاه به کار گرفته شود

و اینکه آن‌ها با سیاست‌های بهداشتی و ایمنی شرکت موافق هستند. دوربین مداربسته همچنین می‌تواند از مغازه در مقابل هر نوع تله اشتباهی که توسط مشتریانی که ممکن است از یک لغزش و

سفر به عنوان یک فرصت استثماری استفاده کنند، محافظت نماید.

کنترل دستی

عامل مهمی در اداره ایمن هر فروشگاه خرده‌فروشی است که نیاز به حرکت هرگونه کالا بزرگ دارد. کارفرمایان باید بتوانند ریسک را ارزیابی کرده و اقدامات کنترلی کارآمد را اجرا کنند.

دوربین مداربسته می‌تواند به نظارت بر حمل و نقل دستی در هر دو قسمت جلویخانه و اتاق‌های بازار، راهروها و مناطق تحویل که از “پشت خانه” تشکیل می‌شود، کمک کند.یک دوربین به خوبی قرار داده‌شده می‌تواند به یک خرده‌فروش کمک کند تا به طور موثر برتکنیک‌های مورد استفاده برای رسیدن به تمام وظایف درگیر، و همچنین ایمنی محیط کار، بارهادرگیر و ظرفیت

فردی کارمند نظارت کند.

خشونت در محل کار

جنبه حیاتی دیگری از سلامت و سلامت محل کار است که دوربین مداربسته می‌تواند به کاهش خطر (همچنین ثبت هر گونه حوادث / نظارت بر آن‌ها به هنگام آشکارشدن آن‌ها)کمک کند. کارفرمایان یک وظیفه قانونی برای محافظت از سلامت، ایمنی و رفاهکارکنان خود دارند؛ این امر به عنوان بخشی از سلامت و ایمنی در قانون کار در سال ۱۹۷۴ تحت پوشش قرار می‌گیرد. مدیر اجرایی بهداشت و درمان خشونت در محل کار را اینگونه توصیفمی‌کند: ” هر حادثه‌ای که در آن فرد مورد سو استفاده قرار می‌گیرد، در شرایطی که به کار آن‌هامربوط می‌شود مورد تهدید یا حمله قرار می‌گیرد.” این می‌تواند به بسیاری از چیزهای مختلف اشاره کند؛ از خشونت فیزیکی (ضربه زدن، لگد زدن، هل دادن، تف کردن)تا خشونت شدید باسلاح، آزار کلامی

(فریاد زدن، ناسزا گفتن، توهین به هر گونه طبیعت)و تهدید و تهدید. اگرحوادثی مانند این اتفاق رخ دهد، دوربین مداربسته می‌تواند به نظارت بر وضعیت، انتقال امنیت و ارائه مدارک بسیار مهم کمک کند.

دوربین مداربسته با گرید A

با توجه به موضوع خرده‌فروشی، یکی از بزرگ‌ترین نقش‌هایی که یک سیستم  دوربین مداربسته می‌تواندبازی کند می‌تواند با ارائه یک بازدارنده باشد. زمانی که یک فروشگاه خرده‌فروشی را مطالعه کردید، آیا تا به حال دیده بودید که شما روی علائم دوربین مدار سته هستید؟ این یک روشکلاسیک برای خرده فروشان است تا توجه بیننده را به این واقعیت جلب کند که آن‌ها به یک دوربین نگاه

می‌کنند؛ به عنوان یک مانع عمل می‌کنند. با انواع قدیمی‌تر دوربین‌ مداربسته، بسیاری از تصاویر با کیفیت پایین در مورد روش‌های قدیمی نگهداری، یعنی توانایییک خرده‌فروش برای مدیریت

سلامت و ایمنی، و همچنین جنبه‌های امنیتی این فروشگاه ممکن است دچار آسیب شوند.

از آنجا که دوربین مداربسته در سال‌های اخیر پیچیده‌تر شده‌است، با ظهور تصاویر با کیفیتبالا، عموم مردم از توانایی‌های خود آگاهی بیشتری دارند. برای مشتریان اصیل، که فقطمی‌خواهند با

راحتی خرید کنند، این امر آن‌ها را با دانشی که لازم نیست نگران امنیت آن‌هاباشند، فراهم می‌کند – همه چیز تحت نظارت قرار دارد. به طور مشابه، کارکنان می‌توانند باکارشان ادامه دهند و بدانند که رفاه آن‌ها به دنبال آن است.

با این حال برای افرادی که قصد صدمه زدن به آن‌ها را دارند، یک سیستم مدرن دوربین مداربسته HD می‌تواند به طور بالقوه از پذیرفتن یک اقدام جنایی جلوگیری کند. با آگاهی از اینکه اقدامات آن‌ها

تحت نظارت و ثبت قرار گرفته، بسیاری از آن‌ها در معرض خطر قرار گرفتن در هر کاری کهممکن است آن‌ها را در نهایت تحت پی‌گرد قانونی قرار دهند، ریسک نخواهند کرد. آن‌هایی کهبدون در نظر گرفتن، البته باید ثبت شوند و در عمل دستگیر شوند.